Vzdělávací projekt Energie pro budoucnost zprostředkovává žákům a studentům základních, středních a vysokých škol pohled na problematiku energetiky obecně, energetických zdrojů, úspor energií, možností využívání obnovitelných zdrojů energie a problematiku rizik využívání jaderné energetiky. Jednotlivé moduly jsou pro školy ZDARMA.

Energie a naše budoucnost

Online výukové materiály

(3 grafická informační videa + pracovní listy k vytištění a interaktivní widgety)

Série online výukových materiálů s podtitulem Nebuď mimoň nabízí žákům a studentům možnost získat základní informace k tématům Obnovitelné zdroje, Neobnovitelné zdroje a Chytrá energetika. Jejich cílem je poskytnout studentům základní informační podklad k dalšímu studiu, diskusím a argumentacím. Materiály vždy obsahují informační grafické video a navazující pracovní listy jak v interaktivní podobě, tak podobě vhodné k vytištění (PDF). Materiály, primárně určené pro cílovou skupinu žáků 8. a 9. tříd ZŠ, a 1. – 3. ročníků SŠ, byly vytvořeny za asistence nástrojů umělé inteligence.

Energetická budoucnost České republiky

Interaktivní výukový projekt
​(3 vyučovací hodiny, 4 lektoři)

Výukový projekt je určený pro studenty středních a vysokých škol a zprostředkovává pohled na koncepční dokumenty české a německé energetické politiky. Projekt je koncipován jako interaktivní, tj. dává studentům prostor zkoumat dané téma pomocí řady metod a technik zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy – individuální a kolektivní práce, brainstormingu, hry v roli. V diskusních blocích studenti sami formulují a korigují své pohledy, během samostatné a skupinové práce se učí jeden od druhého.

ENERGETICKÁ POLITIKA - MINULOST NEZMĚNÍM, BUDOUCNOST JE NA MNĚ

Interaktivní výukový projekt
​(3 vyučovací hodiny, 4 lektoři)

Výukový projekt pro žáky 9. tříd a studenty středních a vysokých škol se zaměřuje na možnosti lokálního ovlivňování zásadních koncepčních energetických otázek. Jádro projektu je pojato jako simulační hra, ve které si žáci a studenti mohu v konkrétních rolích vyzkoušet rozhodovací proces o umístění podzemního úložiště jaderného odpadu v konkrétních lokalitách. Simulační hra vychází z reálných procesů a směřuje k tomu, a by si žáci a studenti sami pokládali zásadní otázky související s možnostmi lokálního rozhodování.

Besedy

(1 – 2 vyučovací hodiny)

​Besedy pro žáky a studenty základních, středních a vysokých škol, zaměřené na problematiku úspor energií a možnosti využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice. Druhá část besedy se soustřeďuje na otázky spojené s využíváním jaderné energetiky, jejími klady a zápory. Školy si mohou samy vybrat, zda uspořádají besedu hodinovou, s tématem obnovitelné zdroje energie a úspory, či besedu dvouhodinovou, kde mohou studenti diskutovat i o jaderné energetice.

Semináře s odborníky

​Diskusní setkání s odborníky na problematiku energetické budoucnosti České republiky.

Informační panely

(11 posterů s možností zavěšení na zeď o rozměrech 120 x 85 cm)

Informační panely „Energie pro budoucnost“ s přehledným souhrnem problematiky obnovitelných zdrojů, úspor energie, globálních klimatických změn a rizik využívání jaderné energetiky. K zapůjčení k dočasné instalaci.

vědomostní soutěž

Pro žáky a studenty organizujeme vědomostní soutěž o ceny.