Budoucnost je na nás

Zajímejme se o minulost, zapojujme se do přítomnosti

Projekt “Budoucnost je na mně” ​ se zaměřuje na osvětu v oblasti ochrany životního prostředí, trvale udržitelného rozvoje, využívání obnovitelných zdrojů energie a rizik využívání jaderné energetiky. Cílem je poskytnout žákům, studentům i široké veřejnosti informace a impulzy podporující především kritické myšlení a uvažování o všech zmíněných tématech. Portfolio činností zahrnuje prezenční i distanční vzdělávací programy, setkání, besedy, festivaly a další. Projekt má základnu v Jihočeském kraji, ale aktivity přesahují jeho hranice.

Energie pro budoucnost

Pohled na problematiku energetiky obecně, energetických zdrojů, úspor energií, možností využívání obnovitelných zdrojů energie. Nově také on-line balíčky a distanční vzdělávání.

 

Černobylfest

ČERNOBYLFEST je osvětovým projektem, který si prostřednictvím připomínek havárií v Černobylu a Fukušimě klade za cíl diskusi o potřebnosti, udržitelnosti a bezpečnosti jaderné energetiky. ​

Venda & Milda

Krátké animované skeče a komiks glosují aktuální témata energetické politiky České republiky.

Lidé od Temelína

Kniha Antonína Pelíška ve volně dostupné audioverzi, k poslechu i stažení.

"NECHOĎ TAM, KAM VEDE CESTA. VYDEJ SE TUDY, KDE NENÍ, A ZANECH ZA SEBOU STOPU."

RALPH WALDO EMERSON