Jihočeské matky, z.s. se v současné době zaměřují především na osvětu v oblasti ochrany životního prostředí, trvale udržitelného rozvoje, využívání obnovitelných zdrojů energie a rizik využívání jaderné energetiky.
​Více na www.jihoceskematky.cz

VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY – OSVĚTOVÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST – AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Jihočeské matky, z. s.
Karla Buriana 1288/3
370 01 České Budějovice

Mobilní telefon: +420 603 516 603, +420 603 532 067
E-mail: jihoceske.matky@ecn.cz