Obnovitelné zdroje

Obsah videa:

Sluneční záření, vítr, voda, biomasa, gravitační síla, geotermální energie. Obnovující se zdroje energie, nad kterými visí otázky účinnosti, stability a spolehlivosti. Díky decentralizovaným instalacím a komunitní energetice ale ukazují svou užitečnost.

Klíčová slova:

energetická závislost
komunitní energetika
decentralizace
účinnost

Pracovní list k vytištění

Pracovní list velikosti A4 ve formátu PDF, vhodný k vytištění. Pracovní list umožňuje aktivní práci s videem a následné zamyšlení nad tématem.

interaktivní widget

Interaktivní widget k vypracování online. Video je možné jednoduše zastavit u otázek. Widget lze nasdílet na emailovou adresu vyučujícího.