ČERNOBYLFEST je osvětovým projektem, který si prostřednictvím připomínek havárií v Černobylu a Fukušimě klade za cíl diskusi o potřebnosti, udržitelnosti a bezpečnosti jaderné energetiky. ČERNOBYLFEST je prostorem pro autentická setkání s lidmi, kteří mají zkušenost s havárií a jejími následky. ČERNOBYLFEST je také prostorem k zamyšlení a hledání odpovědí na složité otázky energetické budoucnosti.

FILMOVÝ FESTIVAL

Program, informace, rozhovory, fotografie, videa
www.cernobylfest.cz

Jednodenní filmový festival pro školy a veřejnost s promítáním tématických filmů a besedami s českými a zahraničními festivalovými hosty (v roce 2016 a 2017 např. tvůrci z Ukrajiny a Belgie). Všechny zahraniční filmy jsou opatřeny dabingem či českými titulky, besedy během festivalu jsou tlumočeny. Vstup na festival je zdarma.

lokální minifestivaly

V případě zájmu škol a veřejnosti zajistíme promítání některého z filmů a besedu s tvůrci a vybranými festivalovými hosty přímo v dalších městech.

vzpomínková akce

Podvečer výročí černobylské havárie je každoročně věnován pietní akci na paměť Černobylu. Jedná se o volné setkání zájemců, přesný datum, čas a místo jsou uveřejňovány na webových stránkách a sociálních sítích.

Besedy s likvidátory

Ve spolupráci s našimi evropskými partnery pravidelně pořádáme v rámci Evropských akčních týdnů za budoucnost po Černobylu a Fukušimě setkání s likvidátory jaderných havárií.

Charitativní koncerty

Charitativní koncerty pořádáme příležitostně jako součást vzpomínkových akcí k výročí havárie jaderné elektrárny Černobyl. Výtěžek z koncertu věnujeme na podporu dětí žijícíh v oblastech, které byly nejvíce zasaženy radioktivním spadem z havárie.