Jaderná energetika

Prezentace k diskusní besedě

Perspektivy jaderné energetiky v energetické budoucnosti České republiky. Poslechněte si videoprezentaci, která vám usadí jadernou energetiku do současného kontextu, prohlédněte si prezentaci. Takto budete vybaveni přemýšlet o tématu v širších souvislostech. Téma odlehčíme také několika animovanými skečemi, které vycházejí z reálných situací, a slouží nejen k pobavení, ale především zamyšlení.

Prezentace Jaderna energetika (formát PDF)

Venda & Milda o jaderné energetice

Krátké animované skeče a komiks glosují aktuální témata energetické politiky České republiky. Postavené na fiktivních příbězích, mají za cíl upoutat pozornost ke konkrétním problémům a reálným situacím. Skeče jsou doplňkovým materiálem. Příběhy jsou smyšlené a veškerá podobnost postav s realitou je čistě náhodná.ta jednotlivých skečí vycházejí z reálného základu